تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

×

خطا

شما دسترسی لازم برای بازدید از این منبع را ندارید